Chovatelská stanice Milfra-Moravia ( FCI )

Jsme malá rodinná chovatelská stanice a naši psi jsou právoplatnými členy domácnosti, bydlíme ve Štípě u Zlína. Zabýváme se chovem pouze plemene čínský chocholatý pes. Štěňata nemáme často a rodičovské páry pečlivě vybíráme. Pokud máme štěňátka tak u nás vyrůstají v domácnosti a jsou maximálně socializovaná, zvyklá na běžný rodinný ruch, zvuky a lidský kontakt. Máme štěňátka narozená 23.7.2020 a jsou všechna zamluvená.

Kontakt: Milena Kotasová, Štípa - Zlín
Telefon:+420 604 686 849
E-mail: milfra.zlin@seznam.cz

Více o zdraví plemene

Povinná vyšetření u plemene čínský chocholatý pes:

Oftalmologické vyšetření (klinické vyšetření očí) tzv. CERF

Věk při vyšetření psa nebo feny musí být minimálně 12 měsíců. Vyšetření musí být provedeno pouze veterinářem specialistou ze seznamu posuzovatelů dědičných očních vad komory veterinárních lékařů ČR. Výsledek vyšetření je nutný zaznamenat na standardním protokolu, opatřeným pořadovým číslem vyšetření, datem vyšetření a označením pracoviště, které vyšetření provedlo. Pes uvedený v protokolu musí být identifikovatelný (mikročip nebo tetování, první výsledek by měl být zapsán v PP). Klinická oční vyšetření by se měla pravidelně opakovat. Klinické vyšetření obsahuje různých 16 očních vad, výsledek vyšetření musí být prosté očních vad. U plemene ČCHP se od roku 2014 ještě provádí u vyšetření test slzivosti očí ( pro vyloučení suchého oka ). Vyšetření se provádí každé dva roky.

Genetické vyšetření na oční vady PLL ( primary lens luxation tzv.luxace čočky )
Primární luxace čočky (PLL) je dobře diagnostikovatelná, bolestivá dědičná oční vada vedoucí k oslepnutí, která postihuje mnoho plemen psů ( mezi nimi i v hojné míře čínské chocholaté psy ). U postižených psů se odděluje či rozpadá závěsný aparát čočky, což způsobuje přesun čočky do nesprávné polohy v oku. Pokud se čočka dostane do přední komory oka, rychle dochází ke glaukomu a ztrátě zraku. Výsledek gen. testu čistý ( clear ), přenašeč ( carrier ), nemocný (affected ).

Genetické vyšetření PRA-prcd
Onemocnění PRA (progresivní retinální atrofie) je dědičné onemocnění, které se projevuje degenerací oční sítnice. Pozdní forma PRA, označovaná PRA-prcd (progressive rod cone degeneration), je jednou z mnoha forem defektů sítnice. Je mnoho typů PRA, ale jen PRA-prcd lze geneticky identifikovat. Prvními příznaky nemoci bývá šeroslepost a zhoršující se periferní vidění. V poslední fázi dochází k šedému zákalu čočky a úplné ztrátě zraku. Výsledek gen. testu čistý ( clear ), přenašeč ( carrier ), nemocný (affected ).

Spojovat se mohou jedinci s vyšetřením: clear x clear, clear x carrier.


Nepovinná vyšetření u plemene čínský chocholatý pes:

Luxace pately (česky čéšky) - je malá kost situovaná do úponové šlachy čtyřhlavého stehenního svalu. Její funkcí je hladký pohyb této šlachy ve žlábku kosti stehenní při ohybu a natažení kolenního kloubu. Je součástí kolenního kloubu, její vnitřní povrch je krytý kloubní chrupavkou.
Luxace pately je stav, při kterém je čéška „vypadlá“ mimo žlábek kosti stehenní. Podle směru, kterým čéška vypadává, rozlišujeme častější vnitřní (mediální) luxaci pately a méně častou vnější (laterální) luxaci pately. Psi jsou tímto problémem postiženi mnohem častěji než kočky. Mediální luxace pately je považována za nejobvyklejší kongenitální (vrozenou) anomálii u psů.V normálním koleni tedy čéška klouže ve žlábku na dolním konci stehenní kosti, který se nazývá trochlea. Pokud dojde ke kontrakci čtyřhlavého svalu stehenního, síla se přes čéšku a čéškový vaz přenáší na kost holenní a dojde k natažení kolene. Čéška ve šlaše působí jako páka, přes kterou se síla přenáší efektivněji.
U jedinců s luxací pately je žlábek (trochlea) mimořádně mělká a uspořádání stehenní svaloviny a jejích úponů je abnormální. To vede k vypadávání čéšky na vnitřní stranu kolene a vzniku mediální luxace pately, nebo na stranu vnější u vzácné laterální luxace. Abnormální poloha čéšky způsobuje bolest, poškození chrupavky a vznik artrózy.Pacienti s luxací pately vykazují kulhání nebo nezatěžování končetiny. Zpočátku mohou být příznakem pouze ojedinělé poskoky při procházce, pacient typicky končetinu chvíli normálně používá bez kulhání (čéška normálně jezdí ve žlábku) a občas ji nadlehčí a nese (v této chvíli je čéška mimo žlábek). Epizody nadlehčování se s vývojem nemoci objevují častěji a v pokročilém stadiu pacient výrazně kulhá, případně je pohyb velmi nesnadný

Věk při vyšetření psa nebo feny musí být více než 12 měsíců, provádí se jednou za život psa nebo feny.
Vyšetření musí být vždy provedeno veterinářem ze seznamu posuzovatelů luxace pately komory veterinárních lékařů ČR, specialistou s certifikací k tomuto vyšetření.
Výsledek vyšetření je nutný zaznamenat na formuláři, s datem vyšetření a označením pracoviště, které vyšetření provedlo. Pes uvedený v tiskopisu musí být identifikovatelný (mikročip nebo tetování, výsledek by měl být zapsán v PP ).
kluci.jpg
Pes a člověk mohou vytvořit tak silný vztah proto, že dokážou vzájemně pochopit své citové reakce. Pes má možná větší radost ze života než my, a tento pocit z něj vyzařuje natolik silně, že se z něj těšíme i my lidé.
(Jeffrey Masson - americký akademik, psychoanalytik a spisovatel)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one